• (nghĩa xấu) mercanti; commer�ant cupide
  Bọn con buôn lũng đoạn thị trường
  les mercantis accaparent le marché
  con buôn chính trị
  politicard ; politicailleur
  óc con buôn
  esprit mercantile

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X