• Gaspiller, dilapider
  Lãng phí thời giờ
  gaspiller son temps
  Lãng phí của cải
  dilapider sa fortune

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X