• Présenter de petites bulles d'air (en parlant de l'eau)
    Nước lăm tăm sắp sôi
    eau qui présente de petites bulles d'air et est sur le point de bouillir

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X