• Bouillir; être en éboullition.
  Nước sôi 100 độ
  l'eau bout à cent degrés;
  Giận sôi lên
  bouillir de colère.
  Gargouiller.
  Bụng sôi
  avoir les intestins qui gargouillent.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X