• Grelotter; trembler
  Rét lập cập
  grelotter de froid
  Tay run lập cập
  des mains qui tremblent
  lập lập cập
  (redoublement ; sens plus fort)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X