• Se décider à ; être résolu à
    lập tâm làm hại người láng giềng
    il s'est décidé à nuire son voisin

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X