• Silencieusement; en silence; doucement; sans bruit
  Lặng lẽ tiến lên
  avancer silencieusement
  Khóc lặng lẽ
  pleurer en silence
  Lặng lẽ đóng cửa
  fermer sans bruit la porte
  Lặng lẽ ra đi
  partir doucement

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X