• Cérémonie; rites
  Lễ nghi tôn giáo
  cérémonies religieuses
  Lễ nghi tôn giáo
  les rites bouddhiques
  Cérémonial; étiquette; protocole
  Lễ nghi triều đình
  cérémonial de la cour
  Làm theo lễ nghi
  observer l'étiquette
  Lễ nghi ngoại giao
  protocole diplomatique

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X