• Marée.
  Triều lên
  marée montante;
  Triều xuống
  marée descendante; reflux.
  Cour.
  Các quan trong triều
  les mandarins de la cour.
  Règne; dynastie.
  Triều nhà Nguyễn
  le règne des Nguyên; la dynastie des Nguyên.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X