• Désordre; trouble
  Loạn chức năng
  désordre fonctionnel
  Loạn tiêu hoá
  trouble de la digestion
  Révolte; rébellion; insurrection; sédition
  Guerre
  thời loạn
  temps de guerre

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X