• (thực vật học) rotang; rotin
  Nuage; nue
  đám mây dày
  nuée
  đầy mây
  nuageux
  Trời đầy mây
  ��ciel nuageux
  Tận chín tầng mây
  au septième ciel

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X