• Étage.
  Nhà nhiều tầng
  maison à plusieurs étages
  Tầng khai thác
  étage d'exploitation (dans les mines)
  Các tầng thực
  (thực vật học) les étages de végétation
  Tên lửa hai tầng
  fusée à deux étages.
  (nông nghiệp, địa) horizon.
  Tầng tích tụ
  horizon illuvial
  Tầng rửa trôi
  horizon lessivé.
  (thực vật học) strate ; assise.
  Tầng cây cỏ
  strate herbeuse ;
  Tầng phát sinh
  assise génératrice.
  Rayon (d'une ruche).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X