• Être de connivence avec: s'accointer
  Móc ngoặc với gian thương
  s'accointer avec des commercants malhonnêtes
  tiền móc ngoặc
  dessous-de-table

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X