• Modèle; maquette
  hình máy bay
  modèle d'avion;
  hình bức tượng
  maquette d'une statue
  hình trụ
  planitarium;
  người làm hình
  modeliste; maquettiste

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X