• Irrévérencieux; irrespectueux
  Lời nói mạn thượng
  paroles irrévérencieuses;
  Thái độ mạn thượng
  manières irrespestueuses

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X