• (khoa đo lường) mẫu (valant 3 600m au Nord, 4 970m au Centre)
  Modèle; type
  Mẫu vẽ
  modèle de dessin
  Vật đúng với mẫu
  objet conforme au type
  Échantillon; spécimen
  Mẫu cà-phê
  échantillon de café
  Mẫu địa chất
  spécimen de géologie
  (kỹ thuật) gabarit

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X