• Aimer; affectionner; sattacher à
  Mến học sinh
  aimer ses élèves;
  Mến nội
  affectionner sa grand-mère paternelle
  Con chó mến chủ
  chien qui s attache à son ma†tre
  mên mến
  (redoublement; sens atténué)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X