• Chagrin
  Giải muộn
  se distraire de son chagrin; se distraire
  Tard
  Dậy muộn
  se lever tard;
  Đến muộn
  arriver tard;
  Sớm hay muộn
  tôt ou tard
  Tardif
  Bữa ăn muộn
  repas tardif

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X