• Dorloter; choyer
  Nâng niu con cái
  dorloter ses enfants
  Entretenir délicatement
  Nâng niu những tài năng mới
  entretenir délicatement les nouveaux talents

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X