• Lever; soulever
  Nâng một vật nặng
  lever un fardeau; soulever un fardeau
  Hausser; élever
  Nâng bức tường lên
  hausser un mur; élever un mur
  Ériger
  Nâng lên thành nguyên
  ériger en principe
  chị ngã em nâng
  s'aider mutuellement
  nâng
  (giải phẫu học): muscle élévateur
  máy nâng
  (kỹ thuật) appareil élévatoire; élévateur
  nâng khăn sửa túi
  (từ cũ, nghĩa cũ) servir (son mari) avec dévouement
  nâng như nâng trứng
  prendre soin délicatement

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X