• Bourgeon
  Cây đã ra nõn
  plante qui a poussé ses premiers bourgeons
  Tendre
  nõn
  des feuilles tendres (qui viennent de pousser au sommet des branches)
  Da trắng nõn
  teint d'une blancheur
  (thông tục) (cũng nói nõ) membre viril; phallus

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X