• (cũng nói nuốm) bouton
  Núm ngăn kéo
  bouton de tiroir
  Mamelon
  Núm quả cau
  mamelon d'une noix d'arec
  Tubercule
  Núm vỏ ốc
  tubercules des coquilles
  (động vật học) aréole (de certains vaisseaux)
  (giải phẫu học) caroncule
  Núm lệ
  caroncule lacrymale
  (tiếng địa phương) saisir
  Núm tóc
  saisir par les cheveux

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X