• Butte; tertre
  Nấm đất
  butte de terre
  Xem nấm mồ
  (thực vật học) champignon
  ăn nấm
  (động vật học) fongivore
  bệnh nấm
  (y học) mycose
  chất diệt nấm
  fongicide
  khoa nấm
  mycologie
  mọc lên như nấm
  pousser comme des champignons

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X