• (tôn giáo) (cũng nói nam mô) gloire à Bouddha
  na A Di Đà Phật
  gloire à Amitabha
  miệng na bụng một bồ dao găm
  bouche de miel, coeur de fiel; le diable chante la grand-messe

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X