• Se donner de la peine; s'évertuer
    Nai lưng làm việc cho người khác hưởng
    s'évertuer à travailler au profit des autres

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X