• Juguler; enrayer
  Ngăn chận dịch bệnh
  juguler une épidémie
  Ngăn chận một cuộc nổi dậy
  juguler une révolte
  Ngăn chận bệnh cúm
  enrayer la grippe

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X