• S'imbiber; s'imprégner; s'infiltrer
  Quần áo ngấm nước
  vêtements qui s'imbibent (s'imprègnent) d'eau
  Nước ngấm vào đất
  l'eau s'infiltre dans le sol
  Être bien infusé
  Chè pha đã ngấm
  le thé est déjà bien infusé
  Faire sentir son effet
  Thuốc đã ngấm
  le médicament fait déjà sentir son effet

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X