• Jeté (répandu) �à et là en grande quantité (créant une impression choquante)
    Rác vứt ngập mắt
    des ordures jetées �à et là en grande quantité

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X