• Inonder; submerger
  Mưa ngập đường
  la pluie submerger les routes
  Ngâm đậu cho ngập nước hẳn
  laisser macérer des haricots dans leau de fa�on quils soit complètement submergés
  Être jonché de
  Sân ngập rác
  cour jonchée dordures

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X