• Jeter; lancer; (thông tục) foutre
  Vứt hòn đá xuống ao
  jeter une pierre à la mare
  Vứt quả thối đi
  jeter les fruits gâtés
  Vứt dụng cụ ra đất thân mật
  foutre ses outils à terre
  Vứt quần áo đi
  jeter des vêtements usagés; se débarrasser des vêtements usagés

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X