• Bave.
  Lau rớt miệng người ốm
  essuyer la bave sur la bouche d'un malade.
  (variante phonétique de nhớt) visqueux
  nghèo rớt mồng tơi
  très pauvre; pauvre comme Job;
  Rơn rớt
  (địa phương) tomber.
  Quả ổi rớt xuống đất
  laisser tomber quelques gouttes (en versant un liquide).
  Rớt nước ra bàn
  rester.
  Còn rớt mấy người đến chậm
  queue.
  Rớt bão xanh rớt
  xanh rớt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X