• Blet
  Quả thị chín nhũn
  une plaquemine blette
  Très modeste
  Thái độ nhũn
  attitude très modeste
  nhùn nhũn
  (redoublement sens atténué) légèrement blet
  nhũn nhùn
  (redoublement sens plus fort) tout à fait blet
  nhũn như con chi chi
  excessivement modeste qui sefface volontiers

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X