• (khẩu ngữ) réunir; mettre ensemble (malgré les divergences)
    Hai vấn đề đó khác nhau không thể nhập cục làm một được
    ces deux problèmes sont différent l'un de l'autre on ne peut les réunir en un seul

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X