• Boire à petits coups; siroter; mordiller
  Nhắp rượu
  siroter de l'alcool
  nhắp mồi
  poisson qui mordille à l'appât
  Trailler
  Nhắp cần câu
  trailler une ligne
  nhăm nhắp nhắp nhắp
  (redoublement avec nuance de réitération)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X