• Appât ; proie
  đớp mồi
  poisson qui mord à l' appât
  Mắc mồi vào lưỡi câu
  garnir l'hame�on d'un appât;
  Con hổ rình mồi
  le tigre épie sa proie;
  Mồi phú quí
  l'appât des richesses et des honneurs
  Amorce
  Đốt mồi
  br‰ler une amorce
  Prise; pincée (de tabac pour pipe à eau)
  (kỹ thuật) amorcer
  Écaille
  Chén mồi
  tasse en écaille

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X