• À double face; qui joue un double jeu
  Người nhị tâm
  homme à double face
  thái độ nhị tâm
  duplicité

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X