• (địa phương) (cũng như phách tấu) être vantard
  Dire des vantardises
  Fanfaronner
  kẻ phách lác
  vantard, fanfaron
  Thói phách lác lối phách lác
  ��vantardise, fanfaronnade, forfanterie, rodomontade

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X