• Manière.
  Thói ăn nết
  manière de se conduire.
  Habitude.
  thói nói dối
  avoir l'habitude de mentir.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X