• Exprimer; énoncer; exposer; émettre
  Phát biểu ý kiến của mình
  exposer son opinion
  Phát biểu một định
  énoncer un théorème
  Phát biểu một nguyện vọng
  émettre un voeu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X