• Inventer
  Phát minh ra máy hơi nước
  inventer la machine à vapeur
  Invention
  Phát minh khoa học
  invention scientifique
  bằng phát minh
  brevet d'invention

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X