• Approuver
    Dự chi ấy đã được phê duyệt
    cette prévision de dépense a été approuvée

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X