• S'escrimer; s'efforcer
    Phấn đấu hoàn thành kế hoạch
    s'efforcer de réaliser son plan

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X