• (từ cũ, nghĩa cũ) inscription appréciative
    Phẩm đề xin một vài lời thêm hoa Nguyễn Du
    en guise d'inscription appréciative; je vous demande d'écrire quelques mots qui certainement ajouteront de la beauté au travail

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X