• Être contrarié; être vexé; se vexer; s'offusquer; se formaliser
  Phật ý một lời nói đùa
  se formaliser d'une plaisanterie
  Chuyện chẳng ra phật ý
  il se vexe d'un rien

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X