• Apporter un coup de main; apporter son concours à; joindre ses efforts à
    Phụ lực vào cho chóng xong việc
    apporter un coup de main pour terminer plus vite un travail

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X