• Être chargé de; être responsable de
  Phụ trách việc tiếp tế
  être responsable de l'approvisionnement
  người phụ trách
  responsable

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X