• Servir (quelqu'un) avec assiduité; soigner (quelqu'un) avec assiduité
    Phục dịch người bệnh
    soigner un malade avec assiduité

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X