• Redresser; restaurer
  Phục hưng kinh tế
  redresser l'économie
  Phục hưng văn học
  restaurer les lettres
  Se redresser; se relever
  Phục hưng sau chiến tranh
  se redresser après une guerre
  thời phục hưng
  Renaissance

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X