• Freiner
  Phanh xe lại
  freiner sa voiture
  Frein
  Phanh tay
  frein à main
  Ouvrir de fa�on indécente; ourvrir
  Phanh áo
  ouvrir sa veste de fa�on indécente (en découvrant la poitrine)
  Phanh con ra lấy bộ lòng
  ourvrir un poulet pour retirer les entrailles

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X