• Avoir l'oeil à tout et mener rondement
  Quán xuyến việc gia đình
  avoir l'oeil à tout et mener rondement les travaux domestiques
  Traverser d'un bout à l'autre
  ý quán xuyến cả tác phẩm
  idée qui traverse l'ouvrage d'un bout à l'autre

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X